Om

Art Smart är ett konstpedagogiskt, interaktivt och digitalt verktyg för främst grundskolan i Kronobergs län. Det är en hemsida för konstverk med interaktiv konstpedagog. Tanken är att främst konst från länet kan tolkas, analyseras och bearbetas tillsammans i klassrummet.

Målet är att stärka barn och ungas förståelse för konst samt förstärka lärarkompetensen i ämnet bild.

Hur får Ni använda bilderna som finns på ArtSmart på skolan?
Svar: Kontakta Ljungbergmuseet angående bildrättigheter till Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs och Sven Ljungbergs konstverk. Smålands Museum äger B. Sandzéns verk. MonaLisa och Vertumnus är så gamla att vi nästan äger dem allihop! Dvs att det är ok att visa MonaLisa på skolas hemsida utan tillstånd, ex Om ni vill visa vår konst - skriv bara noga var det kommer ifrån.