Halmstadgruppen

1929 bestämmer sig sex konstnärer för att bilda en konstnärsgrupp. De unga männen delar samma vision - att utforska och etablera den moderna konsten i Sverige. Alla har band till Halmstad därför får gruppen namnet Halmstadgruppen.

Medlemmarna är: Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén.

De är redan utbildade konstnärer, skolade i 1920-talets Berlin och Paris - avantgardekonstens metropoler. Här har de fått lära sig att bryta upp motiven i kubistiska och konstruktivistiska kompositioner. Med räta vinklar, raka linjer och starka färger speglar de den moderna tidens anda. I Sverige däremot, lever ännu en traditionell konstsyn. De unga konstnärerna möter ofta motstånd med sin "nya" konst. Kanske var detta ett starkt skäl att förena sig i en konstnärsgrupp?

Se: Surrealism & GAN